Coaching

„Coaching jest metodą wspierania ludzi w dążeniu do tego, czego naprawdę pragną” Julie Starr

JAK PRZEBIEGA PROCES

Proces coachingu rozpoczyna się od bezpłatnej wstępnej konsultacji, która służy wzajemnemu poznaniu się. Na podstawie przesłanego wcześniej formularza, porozmawiamy o Twoich potrzebach, oczekiwaniach związanych z coachingiem, możliwościach coachingu oraz mojej ofercie.   Jeśli będzie nam się dobrze rozmawiało i uznam, że mogę być odpowiednim coachem dla Ciebie, to pod koniec spotkania zaproponuję współpracę. Odpowiem wtedy na dalsze pytania. Na to spotkanie (face-to-face, poprzez Skype lub telefon) trzeba sobie zarezerwować około 45-60 minut.Job Interview at White Desk Urban Landscape on Background Cute Female Headhunter Listening Young Asian Candidate Casual Clothing Open Space Round Table Laptop Notepad Hand notes Coffee Mugs

Jeśli zdecydujemy się na współpracę, to dla zwiększenia jej efektywności wyślę krótki formularz do wypełnienia/zastanowienia się.

Po wstępnej konsultacji pracuję zwykle w 2 trybach:

 • interwencyjnym/kryzysowym – 3-4 sesje podczas których zajmiemy się tematem, który wymaga szybkiego rozwiązania. Może to być:
  • przygotowanie do ważnej rozmowy,
  • zorientowanie się w jakiej jesteś sytuacji po to, by skutecznie i adekwatnie działać,
  • dokonanie wyboru między kilkoma opcjami, gdy mamy ograniczony czas na podjęcie decyzji,
  • przygotowanie do oceny rocznej,
  • „gaszenie pożarów”

oraz

 • procesowym – który trwa zazwyczaj od trzech do sześciu miesięcy i zamyka się w 6-10 sesjach. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz na dwa, trzy tygodnie, jednak gdy takie są potrzeby klienta, sesje mogą mieć miejsce w odstępie od 1 do 3 tygodni.

Pierwsze spotkanie poświęcone jest ustaleniu zasad współpracy. Ustalimy wtedy zagadnienia nad którymi będziemy pracować, ilość sesji, metody mierzenia postępów, zasady poufności oraz wszystkie kwestie „techniczne” związane z miejscem i częstotliwością spotkań, zasadami odwoływania i przesuwania sesji, płatnościami, itp. Gdy wszystko ustalimy, to na koniec tej sesji albo na początku następnej podpiszemy kontrakt i umowę.

Kolejne sesje będą poświęcone pracy nad ustalonymi tematami. Będzie to rozmowa prowadzona według określonego modelu i specjalnie dobrane zadania i ćwiczenia do wykonania podczas spotkania jak i pomiędzy sesjami.

W drugiej połowie procesu odbędzie się sesja przeglądowa podczas której przyjrzymy się postępom w realizacji wyznaczonych celów. Na tym etapie możemy skorygować zarówno cele jak i czas coachingu.

Ostatnia sesja jest sesją podsumowującą. Dokonamy tu analizy dotychczasowych efektów coachingu, domkniemy sprawy i wątki z poprzednich sesji – jeśli takie zostały, omówimy sposoby podtrzymania pozytywnych skutków coachingu.

Dlaczego proces? Jeśli zmiana ma być trwała, klient z towarzyszeniem coacha powinien przejść kolejne etapy zmiany, utrwalić wypracowane zachowania.